Black Out – Роло Завеса

Black Out – Роло Завеса

          Платното што се користи за изработка на Black Out – Роло Завеса е изработено со врвна технологија од 3 слоеви на материјали.

Надворешниот слој ја рефлектира светлината, средниот – втор слој е термичка изолација, а внатрешниот слој е декоративен.

Ваквиот тип завеси дава 100% заштита од сонце и комплетно ја затемнува просторијата.
         
                     
                     
            blackout1.jpg blackout2.jpg blackout3.jpg blackout4.jpg