Polyester – Роло Завеса

Polyester – Роло Завеса

           
Овој тип на завеса наоѓа најширока примена, бидејќи има најголем број на модели од такви што пропуштаат светлина до декоративни завеси.

Достапни се како еднобојни и дизајнирани.
         
                     
                     
            poliester1.jpg poliester2.jpg poliester3.jpg poliester4.jpg poliester5.jpg poliester6.jpg