Screen – Роло Завеса

Screen – Роло Завеса

           
Screen – Роло Завесите се практично решение за канцеларии, банки, бизнис центри и домови. Ја редуцираат светлината за 80 %, а пропусливоста е само 20%.

Достапни се 2 видови на модели.
         
                     
                     
            screen1.jpg screen2.jpg screen3.jpg screen4.jpg screen5.jpg screen6.jpg